วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แฉ!!! วิชามาร การสแปมเมล์ Part V

วันนี้ผมมี วีดีโอ แฉวิธีการส่ง Spam mail ตอนที่ 5 ซึ่งจะพูดถึง วิธีการส่งอีเมล์ไปรบกวนชาวบ้าน ชาวช่องเค้า คราวละเยอะๆ ว่าเค้าทำกันอย่างไร.. มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ แต่มีข้อแม้ว่า ดูจบแล้ว อย่าไปทำตามเชียวนะ!!หาก เพื่อนๆ ไม่อยากถูก aimstar หลอก อีกต่อไป เพื่อนๆควรจะต้องรู้ว่าอะไรคือ แก่นแท้ของการทำธุรกิจเครือข่ายบนโลกออนไลน์ ที่ถูกต้อง (ไม่ใช่การ Spam) ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้ ได้ถูกรวบรวมไว้ใน E-Book ที่มีชื่อว่า "คัมภีร์แรงดึงดูด" เพื่อนๆสามารถกรอก ชื่อ-อีเมล์ เพื่อรับ E-Book นี้ไปศึกษาด้วยตนเองได้ ฟรี!!..

แฉ!!! วิชามาร การสแปมเมล์ Part IV

วันนี้ผมมี วีดีโอ แฉวิธีการส่ง Spam mail ตอนที่ 4 ซึ่งจะพูดถึง วิธีการนำไฟล์รายชื่ออีเมล์ที่ได้คัดกรองไว้เรียบร้อยแล้ว มาทำการตัดแบ่งให้เป็นไฟล์ย่อยๆ ที่มีขนาดเล็กลง โดยที่แต่ละไฟล์นั้น จะประกอบด้วยรายชื่ออีเมล์ไม่เกิน 200 รายชื่อ มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ แต่มีข้อแม้ว่า ดูจบแล้ว อย่าไปทำตามเชียวนะ!!หาก เพื่อนๆ ไม่อยากถูก aimstar หลอก อีกต่อไป เพื่อนๆควรจะต้องรู้ว่าอะไรคือ แก่นแท้ของการทำธุรกิจเครือข่ายบนโลกออนไลน์ ที่ถูกต้อง (ไม่ใช่การ Spam) ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้ ได้ถูกรวบรวมไว้ใน E-Book ที่มีชื่อว่า "คัมภีร์แรงดึงดูด" เพื่อนๆสามารถกรอก ชื่อ-อีเมล์ เพื่อรับ E-Book นี้ไปศึกษาด้วยตนเองได้ ฟรี!!..

แฉ!!! วิชามาร การสแปมเมล์ Part III

วันนี้ผมมี วีดีโอ แฉวิธีการส่ง Spam mail ตอนที่ 3 ซึ่งจะพูดถึง วิธีการนำอีเมล์ที่ไปดูดมาได้นั้น มาทำการคัดเลือกเอาเฉพาะอีเมล์ที่ต้องการใช้งานจริงๆ เท่านั้น มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ แต่มีข้อแม้ว่า ดูจบแล้ว อย่าไปทำตามเชียวนะ!!หาก เพื่อนๆ ไม่อยากถูก aimstar หลอก อีกต่อไป เพื่อนๆควรจะต้องรู้ว่าอะไรคือ แก่นแท้ของการทำธุรกิจเครือข่ายบนโลกออนไลน์ ที่ถูกต้อง (ไม่ใช่การ Spam) ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้ ได้ถูกรวบรวมไว้ใน E-Book ที่มีชื่อว่า "คัมภีร์แรงดึงดูด" เพื่อนๆสามารถกรอก ชื่อ-อีเมล์ เพื่อรับ E-Book นี้ไปศึกษาด้วยตนเองได้ ฟรี!!..


แฉ!!! วิชามาร การสแปมเมล์ Part II

วันนี้ผมมี วีดีโอ แฉวิธีการส่ง Spam mail ตอนที่ 2 ซึ่งจะพูดถึง วิธีการนำอีเมล์ที่ไปดูดมาได้นั้น มาทำการคัดกรองเอาอีเมล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงออกไป มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ แต่มีข้อแม้ว่า ดูจบแล้ว อย่าไปทำตามเชียวนะ!!หาก เพื่อนๆ ไม่อยากถูก aimstar หลอก อีกต่อไป เพื่อนๆควรจะต้องรู้ว่าอะไรคือ แก่นแท้ของการทำธุรกิจเครือข่ายบนโลกออนไลน์ ที่ถูกต้อง (ไม่ใช่การ Spam) ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้ ได้ถูกรวบรวมไว้ใน E-Book ที่มีชื่อว่า "คัมภีร์แรงดึงดูด" เพื่อนๆสามารถกรอก ชื่อ-อีเมล์ เพื่อรับ E-Book นี้ไปศึกษาด้วยตนเองได้ ฟรี!!..

แฉ!!! วิชามาร การสแปมเมล์ Part I

Spam mail คือ อีเมล์ (ขยะ) ที่ส่งไปยังผู้รับ โดยที่ผู้รับนั้นไม่ได้ร้องขอ หรือมีความต้องการที่จะรับอีเมล์เหล่านั้นแต่อย่างใดเลย แล้วเจ้าอีเมล์ Spam เหล่านี้มันก็ช่างขยันส่งมาหาเราได้ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่รู้จักจบจักสิ้น..

หลายๆคน คงเกิดข้อสงสัยในใจมากมาย ว่า..

อีเมล์(ขยะ) เหล่านี้ ใครเป็นคนส่งมาหาพวกเรากันน้อ ??..

อีเมล์(ขยะ) เหล่านี้ ส่งมายังอีเมล์แอดเดรสของเราได้อย่างไร

อีเมล์(ขยะ) เหล่านี้ ส่งมาถึงเราด้วยวิธีการอย่างไร ??..

วันนี้ผมมี วีดีโอ แฉวิธีการส่ง Spam mail มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ แต่มีข้อแม้ว่า ดูจบแล้ว อย่าไปทำตามเชียวนะ!!หาก เพื่อนๆ ไม่อยากถูก aimstar หลอก อีกต่อไป เพื่อนๆควรจะต้องรู้ว่าอะไรคือ แก่นแท้ของการทำธุรกิจเครือข่ายบนโลกออนไลน์ ที่ถูกต้อง (ไม่ใช่การ Spam) ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้ ได้ถูกรวบรวมไว้ใน E-Book ที่มีชื่อว่า "คัมภีร์แรงดึงดูด" เพื่อนๆสามารถกรอก ชื่อ-อีเมล์ เพื่อรับ E-Book นี้ไปศึกษาด้วยตนเองได้ ฟรี!!..